เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกด
HT-9102 Computer Servo Control Material Testing Machine
Computer Servo Control Material Testing Machine

Specifications