เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกด
HT-8503A Micro-Computer Tensile Testing Machine
Micro-Computer Tensile Testing Machine

Specifications