เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกด
HT-8503 Computer Type Tensile Testing Machine
Computer Type Tensile Testing Machine

Specifications