งานแสดงสินค้า
Subject Country Exhibition Data
อินเตอร์แมค 2019 ประเทศไทย 8 - 11 พฤษภาคม 2562
ออโตโมทีฟ แมนูแฟกเจอริ่ง 2019 ประเทศไทย 19 - 22 มิถุนายน 2562