เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกด
HT-2328 Computer Type Single Column Material Testing Machine
Computer Type Single Column Material Testing Machine

Specifications