เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกด
HT-8336 High Precision Load Cell
High Precision Load Cell

Specifications