งานแสดงเครื่องจักร
ชื่องาน Global Rubber latex & Tyre Expo 2023
วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2566
รายละเอียด สถานที่จัดงาน : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บูธเลขที่ : F-25 Hall 106