งานแสดงเครื่องจักร
Subjects Global Rubber latex & Tyre Expo 2022
Date 2 - 4 มีนาคม 2565
Content Location : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
Booth No. : F-25 Hall 106