<
งานแสดงเครื่องจักร
ชื่องาน อินเตอร์แมค 2023
วันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2566
รายละเอียด สถานที่จัดงาน : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บูธเลขที่ : P-52 Hall 102