<
งานแสดงเครื่องจักร
ชื่องาน อินเตอร์แมค 2021
วันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2564
รายละเอียด สถานที่จัดงาน : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บูธเลขที่. : K-53 Hall 102