งานแสดงเครื่องจักร
ชื่องาน อินเตอร์แมค 2019
วันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2562
รายละเอียด สถานที่จัดงาน : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บูธเลขที่. : U-39