<
งานแสดงเครื่องจักร
ชื่องาน อินเตอร์แมค 2020
วันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2563
รายละเอียด สถานที่จัดงาน : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บูธเลขที่. : V-40