<
งานแสดงเครื่องจักร
ชื่องาน อินเตอร์แมค 2024
วันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด สถานที่จัดงาน : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บูธเลขที่ : N59 Hall : 102