<
งานแสดงเครื่องจักร
ชื่องาน อินเตอร์แมค 2020
วันที่ 23 - 26 กันยายน 2563
รายละเอียด สถานที่จัดงาน : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บูธเลขที่. : M-60